gömülü diş çekimi

Gömülü diş, beklenen süre içerisinde diş arkına çıkmayı başaramayan diştir. Diş, komşu dişlerin, üstteki yoğun kemiğin, kalın yumuşak dokunun veya genetik bir anormalliğin sürmeyi engellemesi nedeniyle gömülü kalır. 

Dişler çoğunlukla yetersiz diş arkı uzunluğu yani yer darlığı nedeniyle gömülü kalır. En sık gömük kalan dişler maksiller ve mandibular üçüncü azı dişleri yani 20 yaş dişleridir. Bunu maksiller kaninler (köpek dişleri) ve mandibular premolarlar takip eder. 
Genel bir kural olarak, çekime engel bir durum olmadığı sürece tüm gömülü dişler çekilmelidir. Hastanın yaşı ilerledikçe gömülü dişlerin çekilmesi zorlaşır.  Gömülü dişler sorun çıkarana kadar yerinde bırakılırsa komşu dişlere ve kemiğe zarar verebilir, etrafında kist oluşabilir. Ayrıca, gömülü dişlerin çekimi ertelenirse, ileri yaşlarda hastanın sistemik hastalıkları ortaya çıkabileceğinden ve kemik yoğunluğu yaşla birlikte artacağından çekim daha zor olacaktır. 

Bu dişlerin tedavisi ağız diş ve çene cerrahları tarafından yapılmaktadır. Semptom vermeden de ağız içinde kalabilen bu dişlerin kontrolü için muhakkak muayene olmalısınız. 

gömülü Diş Çekimi Zor Bir Tedavi mi?

Bu alandan çalışan uzman hekimler için genellikle kolay bir tedavidir. Ancak bazı dişlerin köklerindeki dilaserasyonlar ve anatomik oluşumlara olan yakınlığı çekimi zorlaştırabilir. Genellikle alt çene 20 yaş dişleri inferior alveolar sinire yakındır. Bu nedenle çekim sırasında sinire zarar verilebilir. Bunun için çekim öncesi radyografik değerlendirme iyi yapılmalıdır. 

Yapılan lokal anestezi ile hasta ağrı hissetmeden diş çekimi yapılır. Çekim sonrası hekim hastaya önerilerde bulunur ve gerekliyse ilaçlarını yazar. İlaçlar düzenli kullanıldığında operasyon sonrası genelde rahat geçmektedir.

Sizin için buradayız