Diş pulpası, dişin dentin dokusu ile çevrili pulpa boşluğunu (pulpa odası ve kök kanallarını) dolduran kan damarları ve sinirden zengin bir dokudur. Çatlak, çürük, kenar sızıntısı, travma, diş eti hastalıkları gibi nedenler ile pulpa iltihabı oluşmaktadır.

Tedavi edilmeyen pulpa iltihabı, kök kanal sistemi içerisinde bulunan çeşitli mikroorganizmaların kolonizasyonu sonucunda ilgili diş pulpasının canlılığının yitirilmesine ve dişin çevre dokularında enflamatuvar hastalık gelişimine yol açabilir.

Sıcak veya soğuk uyaranların etkisiyle başlayan, uyaranların ortadan kaldırılmasından sonra da devam eden ya da spontan olarak başlayan hafiften şiddetliye kadar değişebilen tarzda ağrı şikayetinin olduğu durumlar olabilir. Ancak klinik belirtiler ile hasta anamnezinde ağrı şikayetinin olmadığı kronik pulpa iltihapları da gelişebilir. Endodontik tedavi dişin erken kaybını önlemek ve dişin daha uzun süre ağızda kalmasını sağlamak için için uyguladığımız, kök kanal enfeksiyonunu iyileştiren bir tedavi yöntemidir. Tedavi; diş ve çevre dokularının etkili bir şekilde uyuşturulmasıyla başlar ve ortalama bir veya iki seans da tamamlanır. Enfeksiyonun şiddetine göre seans sayısı artabilir.

Kök kanal siteminin etkili şekilde temizlenmesi, şekillendirilmesi ve sızdırmaz bir şekilde doldurulması endodontik tedavinin başarısı için gereklidir. Yeterli bilgi düzeyi, yeterli zaman ve teknolojik ekipman altında yapılan kök kanal tedavilerinin başarı oranı yüksektir. Kanal tedavisi sonrasında dişe uygulanan restorasyon da en az kök kanal tedavisindeki aşamalar kadar önemlidir. Dişlerin kalan doku miktarına göre uygun restorasyonların yapılması, dişlerin estetik görünümü ve dayanıklılığının arttırılması açısından oldukça önemlidir.

Sizin için buradayız