Piezoelektrik cerrahi, ultrasonik titreşimler kullanarak güvenli ve etkili osteotomiler yapılmasını sağlayan bir tekniktir. Piezocerrahi aletleri, konvansiyonel döner cerrahi aletlerine göre üstün özelliklere sahiptir. Mikrometrik ve seçici kesim yapabilmesinden dolayı piezoelektrik cerrahi cihazı, kemik üzerinde nekrotik hasarlar vermeden güvenli ve hassas bir osteotomi sağlar. Geleneksel döner aletlere kıyasla en önemli özelliği, yumuşak doku ve kan desteğini koruyarak sadece sert dokular üzerinde çalışmasıdır. Operasyon alanında ve çevresindeki kemik harici sinir ve mukoza gibi yumuşak dokularla teması halinde bu dokulara zarar vermemektedir.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisinde kemik, sinir ve damarlar arasında çok yakın bir ilişki olduğundan piezocerrahinin kullanımı doku travmasını minimalize etmek için çok iyi bir yöntemdir. Bu cihazlar osteotomi sırasında meydana gelen ısı artışını ve buna bağlı olarak gelişen osteonekroz riskini en aza indirerek iyileşmenin daha hızlı olmasını sağlar.

Kullanım alanları şu şekilde sıralanabilir:

 • Dento-alveoler girişimler (Diş çekimi, endodontik cerrahi, periodontal cerrahi, gömülü dişlerin açığa çıkarılması ya da inferior alveolar sinire yakın dişlerin cerrahi çekimi)
 • İmplant sahasının hazırlığı
 • Alveoler kret genişletilmesi
 • Sinüs tabanı elevasyonu
 • İnferior alveoler sinir lateralizasyonu
 • Kemik grefti toplama
 • Ortognatik cerrahi
 • Distraksiyon osteogenezi
 • Kist enükleasyonu
 • Odontojenik tümör rezeksiyonları
 • Temporomandibuler eklem cerrahisi
Sizin için buradayız