Diş Hekimiğinde Uzmanlık Nedir?

Diş hekimliğinde uzmanlık, diş hekimlerinin belirli bir alan veya disiplinde daha derinlemesine eğitim alması ve uzmanlaşmasıdır. Diş hekimliğinde pratisyenler genellikle genel diş sağlığı sorunlarıyla ilgilenirken, uzman diş hekimleri belirli bir konuda daha derinlemesine bilgi ve beceri geliştirirler. Diş hekimliğindeki bazı uzmanlık alanları şunları içerebilir: